စိုက်ပျိုးရေးပညာ

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ စိုက်ပျိုးရေးပညာဘာသာရပ်သည် လူတိုင်းအတွက် သိသင့်သိထိုက်သော ပညာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်နိုင်ငံ့သားကောင်းများကို မွေးထုတ်ပေးမည့် ဆရာ/ဆရာမများ အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာကို သိရှိနားလည်ထားခြင်းအားဖြင့် ပညာရည်ပြည့်စုံသော ဆရာ/ဆရာမများဖြစ်လာကာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော နိုင်ငံ့သားကောင်းများကို သေချာစွာပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာဘာသာအား သင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများသည်  စိုက်ပျိုးရေး ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီးစပါးစိုက်ပျိုးနည်းအဆင့်ဆင့်ကိုသိရှိ နားလည်သွားမည်။ ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အကြောင်းကိုလည်း သိရှိသွားမည် ဖြစ်သည်။

အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံ

အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံပညာသည် ဆရာမလောင်းများအနေဖြင့် အိမ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အသိပညာများ၊ အတတ်ပညာရပ်များကို ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ လေ့လာသိရှိပြီး ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာများ တတ်မြောက်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်အားတန်ဖိုးကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အားလပ်ချိန်များကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးချကာ နိုင်ငံ့အကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးဝင်မည့် သင်ခန်းစာများကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါသည်။ 


စက်မှုလက်မှု ပညာ

စက်မှုလက်မှု ဘာသာရပ်တွင် ကျောင်းသားများသင်ယူရမည့် အကြောင်းအရာများ ၊ လက်တွေ့ပြုလုပ်လေ့ကျင့်နိုင်သော လုပ်ငန်းများ ၊  နည်းလမ်းများ ၊လေ့ကျင့်ရမည့်ပုံစံနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ကျောင်းသားများ၏ဗီဇဝါသနာအား ဖော်ထုတ်တတ်စေရန်နှင့် စာတွေ့လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး သင်ယူနေချိန်နှင့် သင်ယူပြီးအခြေအနေများတွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်ပါသည်။ 


ဂီတအနုပညာ

ဂီတအနုပညာဘာသာရပ်တွင် အခြေခံပညာကျောင်းသား/သူများအား ပြန်လည်သင်ကြားနိုင်ရန် လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများ ၊ နည်းလမ်းများ ၊ သင်ကြားရမည့်နည်းလမ်းနှင့် လေ့ကျင့်ရမည့်ပုံစံများ ပါဝင်ပါသည် ။ ဂီတဘာသာရပ်သင်ကြားရခြင်းမှာ ကျောင်းသား/သူတဦးချင်းစီ၏ ဗီဇဝါသနာအားဖော်ထုတ် အားပေးရန်နှင့် ဂီတအနုပညာကိုခံစား တတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ယူချိန်နာရီများတွင် Assignment / Practical ပြုလုပ်ချိန်များ ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂီတအနုပညာဘာသာရပ်တွင် အခြေခံပညာကျောင်းသား/သူများအား ပြန်လည်သင်ကြားနိုင်ရန် လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများ ၊ နည်းလမ်းများ ၊ သင်ကြားရမည့်နည်းလမ်းနှင့် လေ့ကျင့်ရမည့်ပုံစံများ ပါဝင်ပါသည်။ ဂီတဘာသာရပ်သင်ကြားရခြင်းမှာ ကျောင်းသား/သူတဦးချင်းစီ၏ ဗီဇဝါသနာအားဖော်ထုတ် အားပေးရန်နှင့် ဂီတအနုပညာကိုခံစား တတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ယူချိန်နာရီများတွင် Assignment / Practical ပြုလုပ်ချိန်များ ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကာယပညာဘာသာရပ်

ကာယပညာဘာသာရပ်တွင် အားကစားနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ခန္ဓာဗေဒနှင့်အားကစားဆေးပညာ၊ ဘော်လီဘောကစားနည်း၊ ပြေးခုန်ပစ်ကစားနည်း စသည့် သင်ခန်းစာ များပါဝင်ပါသည်။ အားကစားနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ခန္ဓာဗေဒနှင့်အားကစားဆေးပညာဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာကို သင်ယူလေ့လာခြင်းအားဖြင့် အားကစားလေ့ကျင့်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့်ခန္ဓာဗေဒနှင့်အားကစား ဆေးပညာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တတ်မည်။ ဘော်လီဘော ကစားနည်းနှင့်ပြေးခုန်ပစ်ကစားနည်းကို သင်ယူလေ့လာခြင်းဖြင့် ကစားနည်းစည်းမျဥ်းဥပဒေများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက် တတ်ခြင်းနှင့် ကစားနည်းအခြေခံနည်း စနစ်များအတိုင်းစနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ကစားတတ်မည်။ ထို့အပြင် အခြေခံပညာအလယ်တန်းဆင့်ကာယပညာသင်ခန်းစာများကိုလည်း ပြန်လည်သင်ကြားပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပန်းချီအနုပညာ

ပန်းချီအနုပညာဘာသာရပ်တွင် အခြေခံပညာကျောင်းသား/သူများအား ပြန်လည်သင်ကြားနိုင်ရန် လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများ ၊ နည်းလမ်းများ ၊ သင်ကြားရမည့်နည်းလမ်းနှင့် လေ့ကျင့်ရမည့်ပုံစံများ ပါဝင်ပါသည်။ ပန်းချီဘာသာရပ်သင်ကြားရခြင်းမှာ ကျောင်းသား/သူတဦးချင်းစီ၏ ဗီဇဝါသနာအားဖော်ထုတ် အားပေးရန်နှင့် ပန်းချီအနုပညာကို ခံစား ပုံဖော် ရေးဆွဲတတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ယူချိန်နာရီများတွင် Assignment / Practical ပြုလုပ်ချိန်များ ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။