မြန်မာစာ(စာပေ)

ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာ - စာပေ ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော စကားပြေ၊ ကဗျာ၊ ဘာသာစကားတို့ကို ပို့ချထားပါသည်။ ထိုစကားပြေ၊ ကဗျာ၊ ဘာသာစကားတို့ကို ချမှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်ပေါက်မြောက်စေရန် ပို့ချရာတွင် စာတစ်ပုဒ်ချင်း၏ သင်ကြားရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ထိုစာနှင့်ပတ်သက်သည့် စာမိတ်ဆက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အရေးအသား၊ နိဂုံးချုပ် ၊လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများကို အစီအစဉ်တကျ ပို့ချထားပါသည်။ ကဗျာပို့ချရာတွင် သိသင့်သိအပ်သော ကဗျာနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများအနေဖြင့် မှတ်သားစေရန် ပြန်လှန်သုံးသပ်ချက်ကို ထည့်သွင်းပို့ချထားပါသည်။ စကားပြေနှင့်ပတ်သက်သည့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို ဗဟုသုတအနေဖြင့် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် မှတ်စုသဘော ပို့ချထားပါသည်။ သင်တန်းသူ/သင်တန်းသား ဆရာ/ဆရာမလောင်းလျာအနေဖြင့် သိသင့်၊ သိအပ်ဖွယ်ရာသုတ၊ ရသအဖြာဖြာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ် တင်ပြထားပါသည်။


English Language Proficiency

This ELP course is for students teachers of pre-service teacher training college, the second year, the second semester. This course will help students teachers apply the language in their teaching profession. It includes sounds of English, Grammar, Reading Practice, and Writing lessons which will align with the new Basic Education curriculum and will facilitate students' teachers to equip them with the competencies needed to teach effectively in the classrooms.

** You need to have at least 60% achieving for completion of the course.   


Mathematics 

Differentiation and Integration are the two major concepts of calculus. Differentiation is used to study the small change of a quantity with respect to unit change of another. On the other hand, integration is used to add small and discrete data, which cannot be added singularly and representing in a single value.

Physics 

Physics is a natural science that involves the study of matter and its motion through space and time, along with related concepts such as energy and force...

Physics aims to describe the function of everything around us, from the movement of tiny charged particles to the motion of people, cars, and spaceships. 

In fact, almost everything around you can be described quite accurately by the laws of physics. 

Consider a smartphone; physics describes how electricity interacts with the various circuits inside the device.


Chemistry 

This course offers student teachers a chance to learn proper handling techniques of various chemical substances and to develop problem solving and communication skills for applying in their professional carrier. This course enables them to deepen understanding of chemistry through the study of three main units that will be covered. They are CHAPTER 1. Organic Chemistry (Nomenclature, Physical and Chemical Properties of Monocarboxylic acids, Aldehydes and Ketones), CHAPTER 3. Thermodynamics (Three laws of Thermodynamics, Bond Energies and Entropy), CHAPTER 4. Electrochemistry (Types of electrochemical cells, Two Types of Conduction and The Nernst Equation). The student teachers will also develop collaborative skills for project work of each group, at the same time refining their ability to communicate scientific information. Emphasis will be placed on the importance of chemistry in daily life.


Biology 

Department of Biology aims to develop students who are not only equipped with knowledge of Biology but also skilled in teaching methods. All lessons are comprised of Courses, PowerPoint Files, Videos, and Assessments. In the assessment session, you will be asked to describe how well you understand the lessons. Before submitting the assessment, you must need to learn the course, watch the video lessons.Geography 

In this course the students should learn about the present world's environmental problems , useful skill for protect and conservation of their natural resources, prevention the hazard or natural disasters. For the practices the distance of Latitude and Longitude and available time different with Latitude. According to the practice note for the
learning sheet or assignment show suitable type of photos or papers and you can get credit about your ability for all.


History 

This course analyses Myanmar History from the rise of city-state after Bagan to the fall of the Nyaungyan dynasty. It supports student teachers achieving the following learning outcomes of each unit.


Economics 

DTEd ဒုတိယနှစ် ( ဒုတိယနှစ်ဝက် )အတွက် ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်မှ သင်ခန်းစာ အခန်း ( ၅ ) ခန်းကို Power Point (၄) ခုနှင့် စုစည်းတင်ပြပေးထားပါသည် ။ သင်ခန်းစာတခုချင်းစီကိုလေ့လာသည့်အခါ ပထမဦးစွာpower point presentation ကိုနားထောင်ပါ ။
ထို့နောက် TEXTBOOKထဲမှ သက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကို သေချာစွာလေ့လာပြီး နောက်ဆုံးတွင်ပေးထားသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပါမေးခွန်းများမှစဥ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမှဖြေဆိုနိုင်မည့် ဓမ္မဓိဌာန် မေးခွန်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကို သေချာစွာလေ့လာပြီးမှဖြေဆိုရန်အကြံပြုပါသည်။